CURSURI / CALENDAR CURSURI

Cursuri MQC

Program ID Curs Nume curs Dată de începere
Cursuri MQC MQC 001 Manager Proiect
Cursuri MQC MQC 002 Expert achiziții publice
Cursuri MQC MQC 004 Formator
Cursuri MQC MQC 011 Planificarea si organizarea Resurselor Umane
Cursuri MQC MQC 012 Comunicare și relații publice
Cursuri MQC MQC 013 Dezvoltarea Performantei – Coaching
Cursuri MQC MQC 014 Conducerea activitatii Instituțiilor Publice
Cursuri MQC MQC 015 Planificarea si organizarea activităţii de vânzare
Cursuri MQC MQC 016 Conducerea activităţii unei organizații
Cursuri MQC MQC 017 Prevenirea si Gestionarea Conflictelor
Cursuri MQC MQC 018 Gestionarea timpului, priorităților și stresului
Cursuri MQC MQC 019 Construirea, gestionarea și dezvoltarea echipelor performante
Cursuri MQC MQC 020 Organizarea activitaţii de audit intern şi analiza riscurilor
Cursuri MQC MQC 021 Organizarea activităţii de audit privind fondurile europene
Cursuri MQC MQC 022 Analiza riscurilor, studiul guvernanţei corporative si organizarea activităţii de control intern
Cursuri MQC MQC 023 Realizarea Proiectelor Finantate de Uniunea Europeana
Cursuri MQC MQC 024 Realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiecte de finanţare
Cursuri MQC MQC 025 Implementarea si evaluarea sistemului de control managerial
Cursuri MQC MQC 026 Cunoaşterea standardelor de sănătate, mediu, securitate si calitate intr-o organizaţie (HSEQ)
Cursuri MQC MQC 027 Organizarea şi planificarea activităţii de sănătate si securitate în muncă
Cursuri MQC MQC 028 Organizarea şi planificarea activităţii de situații de urgență
Cursuri MQC MQC 029 Organizarea şi planificarea activităţii de protecția mediului
Cursuri MQC MQC 030 Organizarea şi planificarea activităţii de achiziții publice
Cursuri MQC MQC 031 Organizarea activităţii de contabilitate in instituţiile publice
Cursuri MQC MQC 032 Gestiunea muncii
Cursuri MQC MQC 033 Organizarea activităţii de control financiar preventiv
Cursuri MQC MQC 035 Organizarea activităţii de control intern şi control financiar preventiv
Cursuri MQC MQC 036 Ordine și siguranță publică. Politia Locala
Cursuri MQC MQC 037 Negociere pentru achizitorii profesioniști
Cursuri MQC MQC 038 Prezentări cu impact
Cursuri MQC MQC 039 Rezolvarea creativă a problemelor
Cursuri MQC MQC 040 Servicii excelente pentru clienți
Cursuri MQC MQC 041 Gestionarea diversității pentru creşterea performanţelor unei echipe
Cursuri MQC MQC 049 Funcția publică și funcționarul public în context european
Cursuri MQC MQC 050 Etică, integritate si combaterea coruptiei in administratia publica.
Cursuri MQC MQC 051 Acte administrative și contencios-administrativ
Cursuri MQC MQC 052 Bazele administrației publice
Cursuri MQC MQC 053 REGIMUL INCOMPATIBILITATILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI SI ALESILOR LOCALI
Cursuri MQC MQC 054 Administrația publică în contextul regionalizării si revizuirii Constitutiei
Cursuri MQC MQC 055 Administrația publică locală
Cursuri MQC MQC 056 Dreptul afacerilor publice și parteneriatul public-privat
Cursuri MQC MQC 057 Standarde europene în activitatea funcționarilor publici
Cursuri MQC MQC 058 Impactul dreptului european asupra administratiei publice
Cursuri MQC MQC 059 Protectia europeana a drepturilor omului in spatiul public
Cursuri MQC MQC 060 Perfectionarea sistemului de management si control al fondurilor europene in Romania
Cursuri MQC MQC 061 Drept si acquis european, fonduri europene
Cursuri MQC MQC 062 Iregularitati in proiecte finantate din fonduri europene
Cursuri MQC MQC 063 SERVICII SOCIALE, ASISTENTA SOCIALA, PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
Cursuri MQC MQC 064 Evaluarea și valorificarea patrimoniului cultural
Cursuri MQC MQC 065 Management cultural
Cursuri MQC MQC 066 Cunoaşterea legislaţiei privind taxele si impozitele locale. Executari silite
Cursuri MQC MQC 067 Urbanism si amenajarea teritoriului
Cursuri MQC MQC 068 Registrul agricol. Fond funciar
Cursuri MQC MQC 069 Legislatie si metodologie in administratia publica
Cursuri MQC MQC 070 Cunoaşterea modificarilor legislative in domeniul fiscal pentru instituţii publice
Cursuri MQC MQC 071 Dezvoltare durabila. Mediu.Servicii publice
Cursuri MQC MQC 072 Legislatie cadastrala
Cursuri MQC MQC 073 Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli
Cursuri MQC MQC 074 Organizarea activităţii de contabilitate a fondurilor externe nerambursabile
Cursuri MQC MQC 075 Executia bugetului de venituri si cheltuieli
Cursuri MQC MQC 076 Administrarea patrimoniului institutiilor publice
Cursuri MQC MQC 034 Cunoaşterea modificărilor legislative in domeniul fiscal pentru operatori economici
Cursuri MQC MQC 048 Competente informatice generale
Cursuri MQC MQC 080 Organizarea activităţii de control financiar de gestiune
Cursuri MQC MQC 081
Cursuri MQC MQC 082 COMUNICARE ASERTIVA SI ANALIZA TRANZACTIONALA
Cursuri MQC MQC 083 IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Cursuri MQC MQC 084 REGLEMENTARI ACTUALE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE
Cursuri MQC MQC 085 STAREA CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR
Cursuri MQC MQC 086 MEDIEREA SI NEGOCIEREA IN ADMINISTRATIA PUBLICA
Cursuri MQC MQC 087 COMUNICARE INTRA SI INTERINSTITUTIONALA IN ENTITATILE PUBLICE
Cursuri MQC MQC 088 DEZVOLTARE ABILITATI SI APTITUDINI
Cursuri MQC MQC 089 TEHNICI DE MOTIVARE
Cursuri MQC MQC 090 FINANTE SI CONTABILITATE BUGETARA
Cursuri MQC MQC 091 TRANSPARENTA DECIZIONALA SI LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
Cursuri MQC MQC 092 COMPORTAMENT SI CONDUITA PUBLICA
Cursuri MQC MQC 093 POLITICI PUBLICE. PROCESUL POLITICII PUBLICE IN ROMANIA
Cursuri MQC MQC 094 PROCEDURI DE APLICARE A LEGILOR SPECIALE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
Cursuri MQC MQC 095 PROTECTIA COPILULUI
Cursuri MQC MQC 096 ASISTENTA SOCIALA. SERVICII SOCIALE
Cursuri MQC MQC 097 POLITICI COMUNITARE. POLITICI PUBLICE SI PLANIFICARE STRATEGICA
Cursuri MQC MQC 098 ATELIER DE CONSTELATII PROFESIONALE SI ORGANIZATIONALE
Cursuri MQC MQC 099 GESTIONAREA INFORMATIILOR CLASIFICATE
Cursuri MQC MQC 100 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL