Gestiunea muncii

SUBIECTE ABORDATE:
– Registrul general de evidenţă a salariaţilor reglementat prin HG nr. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare esenţă a Codului Muncii  Legea nr. 53/2003, în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă.
– Codul muncii: aspecte esențiale de abordat în contextul modificărilor aduse aplicației informatice ce reglementează registrul general de evidență a salariaților.
– Analiza spețelor rezultate din actele normative cu aplicabilitate dupa data de 01.01.2014, ex. salariul minim brut pe țară garantat în plată, suspendare pentru crestere și îngrijire copil, detașarea cetatenilor romani în cadrul UE, etc
– Noua aplicatie electronica a registrului general de evidenta a salariatilor: elemente de noutate –  transferul/mutarea salariaţilor în condiţiile prevăzute de lege, salavarea bazei de date de către angajatori, elemente suplimentare de validare de date, actualizarea COR, interfata prietenoasă, proceduri de recuperare baze de date de la Inspecţia Muncii, etc
– Modificări legislative, probleme de interpretare şi soluţii practice de rezolvare a acestora; aspecte metodologice privind completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
– Condiţii privind structura şi formatul fişierului aferent registrului electronic care trebuie transmis la Inspectia Muncii
– Culegere de speţe din activitatea curentă de transpunere a prevederilor actelor normative susmenţionate în format electronic
– Legi speciale, armonizate în aplicaţia informatică REVISAL;
– Obligaţii ale angajatorului ce decurg din legislaţia specifică care reglementează registrul general de evidenţă a salariaţilor;dosarul de personal, întocmire, utilizare şi arhivare;
–  Transmiterea corectă şi în termen a documentelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor, coroborate cu prevederile     Codului Muncii; modalităţi acceptate de transmitere (Semnătura electronică a angajatorului)
– Sancţiuni contravenţionale şi modalitatea de contestare a acestora în contextual aplicării corecte a legislaţiei specifice.
Salarizarea pentru institutiile publice in anul 2014. Stabilirea salariilor personalului bugetar pentru 2013-2014.Corelarea legilor special cu prevederile Codului muncii
– Cadrul general privind legislatia muncii, baza a sistemului de salarizare in institutiile publice
– Sistemul de salarizare:principiile si modul de stabilire a salariilor de baza in unitatile publice si autoritatile publice , sanatate, invatamant si cultura; administratie publica etc.
–  formele de salarizare
– modul de stabilire a salariului de baza in unitatile si autoritatile publice in anul 2014
– elemente  componente ale castigului salarial: salariu de baza, sporuri, premii.
– studii de caz. Incadrarea, anagajarea si promovarea personalului in 2014

Descarcă broșura completă Formular de înscriere

 

Despre curs

ID cursMQC 032
Perioade23.09-28.09.2020 14.10-19.10.2020 04.11-09.11.2020 25.11-30.11.2020 16.12-21.12.2020
DiplomăCertificat de absolvire /Diploma participare
Preț850 RON

Share this

Submit your comment