Management cultural

I. Despre managementul cultural
1.1. Definiţia culturii
1.2. Definiţia managementului cultural
1.3. Obiectul de studiu al managementului cultural
1.4. Scurt istoric al teoriilor managementului cultural
1.5. Cine este managerul cultural?
1.6. Obiectivele managementului cultural
1.7. Evoluţia managementului cultural
1.8. Dreptul la cultură  drept inalienabil al omului
1.9. Relaţia management-cultură
1.10. Instituţia de cultură
1.11.Cine sunt agenţii culturali?
1.12. Caracteristici ale produsului/bunului cultural

II. Managementul cultural şi promovarea valorilor identităţii locale
2.1. Aria de acţiune: sectoare şi industrii culturale
2.2. Comunitatea locală şi principalii stakeholderi ai administraţiei publice locale
2.3.Politici comunitare în domeniul culturii şi în domeniul multiculturalismului

III. Managementul cultural  (re)sursă de dezvoltare pentru economiile locale şi regionale
3.1. Turismul cultural
3.2. Exemple de bune practici: proiecte şi programe de succes
3.3. (Re)surse de dezvoltare pentru economiile locale şi regionale menţionate în documentele programatice ale organismelor U.E.

Descarcă broșura completă Formular de înscriere

 

      

Despre curs

ID cursMQC 065
Perioade07.10-12.10.2020 28.10-02.11.2020 18.11-23.11.2020 09.12-14.12.2020
DiplomăCertificat de absolvire /Diploma participare
Preț850 RON

Share this

Submit your comment